• OMX Copenhagen 20 CAP 1.183,77 0,36%
  • OMX Helsinki 25 4.075,78 0,56%
  • OMX Stockholm 30 Index 1.660,38 0,81%
  • OSEBX Benchmark Index 792,19 0,60%
  • OMX Nordic 40 1.652,43 0,76%

Indeks by 

Indeks Dag I år
DAX 30 13.046,44 +0,43% +13,63%
CAC 40 5.382,24 +0,26% +10,69%
NASDAQ 100 4.804,00 Lukket +3,92%
OMX Stockholm 30 Index 1.660,38 +0,81% +9,44%
OMX Copenhagen 20 CAP 1.183,77 +0,36% +16,10%
OMX Helsinki 25 4.075,78 +0,56% +10,75%
OSEBX Benchmark Index 792,19 +0,60% +15,84%

Realtid +15 min.

Valuta

Indeks Dag I år
EUR/DKK 7,44376 +0,00% +0,009
SEK/DKK 0,77331 +0,12% -0,003
NOK/DKK 0,79014 -0,03% -0,035
USD/DKK 6,30543 +0,26% -0,743
GBP/DKK 8,27931 +0,07% -0,413
CHF/DKK 6,43012 -0,22% -0,501
JPY/DKK 0,05564 -0,41% -0,005

AKTIER: De bedste og værste sektorer lige nu

Af Esben Sylvest
Publiceret

Seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen gennemgår de sektorer, hvor han ser størst og mindst kurspotentiale.

Danske Banks strategiteam har netop justeret, hvilke sektorer de ser størst og mindst potentiale i på aktiemarkedet de kommende måneder. Finans og medicinal er røget til tops med overvægt, mens cyklisk forbrug og forsyning ligger i bund med undervægt.

”Som aktieinvestor er det vigtigt at være investeret i de rigtige sektorer på det rigtige tidspunkt, for der kan være stor forskel på, hvordan afkastet i forskellige sektorer udvikler sig. Det afhænger blandt andet af, hvor vi befinder os i det økonomiske konjunkturforløb, og hvordan sektorerne er prissat i forhold til hinanden,” fortæller Danske Banks seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen.

Generelt forventer Danske Bank et afkast fra aktier på 5-8 pct. de kommende 12 måneder, og Lars Skovgaard Andersen forventer er, de overvægtede sektorer vil klare sig bedre end markedet generelt, mens de undervægtede sektorer vil klare sig dårligere. Her gennemgår han baggrunden for de aktuelle over- og undervægte.

OVERVÆGT: Finans – attraktivt prissat
”Finans kunne som en af de eneste sektorer melde om stærke regnskaber i alle regioner i den forgange regnskabssæson, og til trods for kursstigninger fremstår sektoren attraktivt værdiansat. Finanssektoren handles til en forward P/E – dvs. pris pr. krones forventet indtjening i selskaberne de kommende 12 måneder – på 11,9 i forhold til 16,7 for det generelle aktiemarked. Det er helt efter bogen, at finansaktier handles billigere, men i øjeblikket er forskellen markant større end det historiske gennemsnit.

Finansaktier vil samtidig nyde godt af, at vi fremover forventer øget fokus på renteforhøjelser i USA og Europa. Konkret forventer vi i Danske Bank, at den amerikanske centralbank vil hæve renten til december, selv om det ikke er den generelle forventning i markedet. Højere renter løfter bankernes indtjeningsmuligheder, men selv uden stigende renter finder vi sektoren attraktivt – ikke mindst i USA, hvor der er udsigt til stigende udbytter.”

OVERVÆGT: Medicinal – med fokus på biotek
”Medicinalsektoren har i øjeblikket en meget stærk pipeline af nye lægemidler, der er på vej, og i det lys ser prisfastsættelsen af sektoren attraktiv ud. Målt på forward P/E bliver medicinalsektoren lige nu handlet på niveau med det generelle aktiemarked, selv om sektoren historisk set ofte har været prisfastsat markant højere end markedet.

Medicinal er en defensiv sektor, og derfor er den måske ikke det åbenlyse valg i en verden med fokus på økonomisk vækst, hvor cykliske aktier typisk klarer sig bedst. Men alligevel ser vi aktuelt medicinal som et attraktivt supplement i porteføljen, og vi har ikke mindst fokus på biotek, som udgør en del af medicinalsektoren. Set i forhold til aktiemarkedet generelt handles de amerikanske biotekaktier til den laveste værdiansættelse i næsten 30 år, og efter vores vurdering skyldes det en overgjort frygt for regulering af branchen.”

UNDERVÆGT: Cyklisk forbrug har toppet
”Biler, underholdning, boligudstyr og dyre mærkevarer er eksempler på cykliske forbrugsgoder, som nyder stor efterspørgsmål i økonomiske opgangstider, og de senere år har cyklisk forbrug oplevet en fantastisk fremgang – båret frem af en høj forbrugertillid især i USA. Det har medført, at aktierne i sektoren ligger til den dyre side, og historisk har vi set, hvordan sektoren underperformer i den sencykliske økonomiske fase, som vi befinder os i nu.

Sektoren er den mest sårbare af alle over for stigende lønninger, som er et tiltagende tema med den lave arbejdsløshed, og cyklisk forbrug oplever samtidig høj konkurrence i omstillingen til mere onlinedrevet handel. Det presser sektoren yderligere, og efter vores vurdering byder sektoren på flere tabere end vindere. Derfor undervægter vi cyklisk forbrug – men ser dog positivt på fritid og underholdning, der udgør en del af cyklisk forbrug.”

UNDERVÆGT: Forsyning – udfordret af gæld
”Forsyningsselskaber inden for fx elektricitet, gas og vand har historisk budt på en forholdsvis stabil indtjening med pæne udbytter til aktionærerne, men vi ser udfordringer forude. Svage indtjeningsforventninger og høje gældsandele gør det næppe muligt at fastholde de høje udbytter, som for mange investorer har udgjort den største tiltrækning ved sektoren. Forsyningssektoren har den højeste gældsandel af alle sektorer, og det vil være en hæmsko, når renterne stiger. Samtidig gør offentlig regulering det svært at hæve priserne markant, og derfor er forsyning en sektor, vi ser på med skepsis i øjeblikket.”

NEUTRAL VÆGT: Hverken mere eller mindre
”Med vores seneste justering af sektorvægte har vi en neutral vægt på sektorerne teknologi, energi, råvarer, industri, stabilt forbrug og telekommunikation.

Konkret betyder en neutral vægt på en sektor, at sektoren efter vores vurdering aktuelt bør fylde lige så meget i en aktieportefølje, som sektoren udgør af det globale aktiemarked. Her fylder teknologi eksempelvis 17,6 pct. af det globale aktieindeks MSCI ACII Index. De overvægtede sektorer bør efter vores vurdering fylde mere i porteføljen, end de udgør af det globale aktiemarked, mens de undervægtede sektorer bør fylde mindre.”
 

Kommentarer