• OMX Copenhagen 20 CAP 1.183,77 0,36%
  • OMX Helsinki 25 4.075,78 0,56%
  • OMX Stockholm 30 Index 1.660,38 0,81%
  • OSEBX Benchmark Index 792,19 0,60%
  • OMX Nordic 40 1.652,43 0,76%

Indeks by 

Indeks Dag I år
DAX 30 13.046,44 +0,43% +13,63%
CAC 40 5.382,24 +0,26% +10,69%
NASDAQ 100 4.804,00 Lukket +3,92%
OMX Stockholm 30 Index 1.660,38 +0,81% +9,44%
OMX Copenhagen 20 CAP 1.183,77 +0,36% +16,10%
OMX Helsinki 25 4.075,78 +0,56% +10,75%
OSEBX Benchmark Index 792,19 +0,60% +15,84%

Realtid +15 min.

Valuta

Indeks Dag I år
EUR/DKK 7,44376 +0,00% +0,009
SEK/DKK 0,77331 +0,12% -0,003
NOK/DKK 0,79014 -0,03% -0,035
USD/DKK 6,30543 +0,26% -0,743
GBP/DKK 8,27931 +0,07% -0,413
CHF/DKK 6,43012 -0,22% -0,501
JPY/DKK 0,05564 -0,41% -0,005
Investering i alternativer forudsætter en længere tidshorisont for at opnå det forventede afkastpotentiale. Foto: Scanpix.

Derfor kan alternative investeringer være attraktive

Af Esben Sylvest
Publiceret

Alternative aktiver som infrastruktur, ejendomme, skov og landbrug kan give dig en mere robust portefølje.

De fleste mennesker forbinder investering med børsnoterede aktier og obligationer, men alternative investeringer er en tredje mulighed, som er værd at overveje. Faktisk har alternative investeringer længe udgjort en vigtig og stigende andel af porteføljen hos mange af de største professionelle investorer.
 
Begrebet alternative investeringer er typisk en fællesbeteg­nelse for de investeringer, der ligger uden for de traditionelle, noterede værdipapirer som aktier og obligationer. Det kan fx være ejendomme, infrastruktur, skov, landbrug og private equity, der er aktier i unoterede selskaber – og disse alterna­tive aktiver kan blandt andet bidrage til at sprede risikoen i din portefølje af investeringer.
 
Godt supplement til aktier og obligationer
”Fælles for alternative investeringer er, at de har en ander­ledes risikoprofil, så afkastet ikke nødvendigvis udvikler sig i takt med afkastet fra aktier og obligationer. Eksempelvis svinger værdien af en udlejningsejendom, en vindmøllepark eller et skovbrug ofte kun i begrænset omfang i takt med aktie- eller obligationsmarkedet – og det kan være nøglen til en stærk og stabil portefølje; at investere i forskellige aktiver, der ikke altid stiger og falder i takt med hinanden,” fortæller Jens Dalskov, der er chef for alternative investeringer i Danske Bank og chefporteføljerådgiver for to Danske Invest-fonde med alternativer.
 
Samtidig har alternative investeringer historisk set givet fornuftige afkast, selv om historiske afkast dog ikke er en garanti for fremtidige afkast. I det nuværende lavrentemiljø, hvor renten på mange obligationer er en meget lav eller negativ, kan alternativer give et højere forventet afkast end obligationer.
 
”Som investor i alternativer bør du blandt andet forvente et ekstra afkast som kompensation for, at alternative aktiver kan være sværere og mere tidskrævende at købe og sælge end traditionelle, børsnoterede aktier og obligationer,” siger Jens Dalskov.
 
Giver adgang til nye muligheder
Alt i alt kan alternative investeringer bidrage til at øge det forventede risikojusterede afkast i din portefølje – dvs. afkastet målt i forhold til den risiko, du påtager dig som investor. For langt de fleste investorer er det dog vanskeligt at investere direkte i alternativer – ikke blot fordi investe­ringerne kræver særlig viden, men også fordi hver enkelt investering i alternativer ofte kræver meget store kapital­indskud.
 
”Dermed er de fleste investorer reelt afskåret fra at foretage direkte investeringer i alternativer, ligesom det er svært at opnå den fornødne risikospredning på tværs af de forskellige alternative aktivklasser. Et muligt alternativ er at investere via fonde,” fortæller Jens Dalskov.
 
Risici og illikviditet
Som ved andre investeringer er der imidlertid også en række risici forbundet med en investering i alternativer, der potentielt kan opleve store kursudsving og give tab – fx i perioder med makroøkonomisk nedgang eller stor uro på de finansielle markeder. Bemærk også, at alternative investeringer typisk er mere illikvide og dyrere at handle end traditionelle, børsnoterede aktier og obligationer, ligesom afkastet fra mange alternative investeringer følger en såkaldt J-kurve, hvor omkostningerne kan være større end afkastet i de første år.
 
”Samlet set betyder det, at en investering i alternativer forudsætter en længere tidshorisont for at opnå det forventede afkastpotentiale. Som investor i alternativer bør man altid have en tidshorisont på mindst 7 år,” siger Jens Dalskov.

Sådan kan alternativer styrke porteføljen 

Alternative investeringer kan i sidste ende give dig et mere attraktivt forhold mellem forventet afkast og risiko, alt afhængig af udgangspunktet for din portefølje:
 
• Har du en lavrisikoportefølje med mange obligationer, kan alternative investeringer bidrage til at øge det forventede afkast i din portefølje, uden at risikoen nødvendigvis stiger tilsvarende.
 
• Har du en højrisikoportefølje med mange aktier, kan alternative investeringer bidrage til at reducere risikoen i din portefølje, uden at det forventede afkast nødvendigvis falder tilsvarende over tid.
LÆS VORES INVESTOR BRIEF OM ALTERNATIVER HER.

Kommentarer