• OMX Copenhagen 20 CAP 1.183,77 0,36%
  • OMX Helsinki 25 4.075,78 0,56%
  • OMX Stockholm 30 Index 1.660,38 0,81%
  • OSEBX Benchmark Index 792,19 0,60%
  • OMX Nordic 40 1.652,43 0,76%

Indeks by 

Indeks Dag I år
DAX 30 13.046,44 +0,43% +13,63%
CAC 40 5.382,24 +0,26% +10,69%
NASDAQ 100 4.804,00 Lukket +3,92%
OMX Stockholm 30 Index 1.660,38 +0,81% +9,44%
OMX Copenhagen 20 CAP 1.183,77 +0,36% +16,10%
OMX Helsinki 25 4.075,78 +0,56% +10,75%
OSEBX Benchmark Index 792,19 +0,60% +15,84%

Realtid +15 min.

Valuta

Indeks Dag I år
EUR/DKK 7,44376 +0,00% +0,009
SEK/DKK 0,77331 +0,12% -0,003
NOK/DKK 0,79014 -0,03% -0,035
USD/DKK 6,30543 +0,26% -0,743
GBP/DKK 8,27931 +0,07% -0,413
CHF/DKK 6,43012 -0,22% -0,501
JPY/DKK 0,05564 -0,41% -0,005

Guide til udbytteaktier

Publiceret

De vigtigste spørgsmål og svar, hvis du overvejer at investere i udbytteaktier.

Af chefporteføljeforvalter Peter Nielsen, der rådgiver om udbytteaktier for Danske Invest.
 
Hvad er udbytteaktier?
Når du ejer en aktie i et selskab, er du i realiteten medejer. Du køber en aktie i forventning om, at selskabet gør det godt, så du tjener penge på aktien, og det kan i ske i form af kursstigninger på aktien og/eller via udbyttebetalinger. Udbetaling af udbytte, også kaldet dividende, er, når et selskab udbetaler en del af årets overskud til aktionærerne.

Hvor meget udbetaler selskaber i udbytte?
Europæiske selskaber har i mange år typisk udbetalt en større procentdel af nettoindtjeningen i udbytte til aktionærerne end amerikanske selskaber.

Udbetalingen af udbytte pr. aktie divideret med aktiekursen kaldes dividend yield og fortæller, hvor meget aktien giver i ”rente”, når man ser på dividenden alene. Dividend yield for et selskab med en aktiekurs på 100, der betaler 5 kroner pr. aktie i udbytte, er således på 5 procent.

I foråret 2015 lå europæiske selskabers dividend yield eksempelvis i snit på 3,3 procent, mens de amerikanske selskabers lå på 1,9 procent. Til gengæld er det blevet udbredt især i amerikanske selskaber at bruge en del af overskuddet til at købe egne aktier tilbage, hvilket også kommer aktionærerne til gode, men i form af kursstigninger. Et andet nøgleord er payout ratio, der udtrykker hvor stor en andel af nettoindtjeningen, et selskab sender videre til aktionærerne i form af udbytter.

Udbetaler alle selskaber udbytte?
Ikke alle selskaber udbetaler udbytte. Det er en løbende vurdering i selskabets ledelse, om det er selskabet eller aktionærerne, der har de bedste muligheder for at geninvestere selskabets indtjening. Nogle selskaber vælger at beholde pengene selv og bruge dem til egne investeringer, hvilket i sidste ende kan give investorer et bedre afkast, end hvis pengene var blevet anvendt til udbytte.

Microsoft var 1980-1990’ernes succeshistorie uden at udbetale dividende. Men i dag ser selskabet sig tilsyneladende ikke i stand til at geninvestere hele det store cash flow og har derfor indført en udbyttepolitik. Storinvestor Warren Buffets selskab Berkshire Hathaway er et eksempel på et selskab, der stadig ikke udbetaler udbytte og fortsat er i stand til at identificere nye investeringsmuligheder og levere gode afkast til aktionærerne i form af kursstigninger på aktien.

I hvilke sektorer finder jeg flest udbytteaktier?
Der er ganske stor variation i payot ratio i de forskellige sektorer. Nogle sektorer ligger konsekvent højere eller lavere end andre.

Selskaber, der har bedst råd til at fastholde en høj payout ratio, er typisk etablerede, modne selskaber med stabile indtægter, der ikke er specielt følsomme over for de økonomiske konjukturer.

Forsyningsselskaber, teleselskaber og selskaber relateret til basale forbrugsvarer er kendt for stabile højere payout ratios. Traditionelt har den finansielle sektor og selskaber relateret til ikke-essentielt forbrug som fx medieselskaber, varige forbrugsgoder og biler – lavere payout ratios, da deres indtægter er mere følsomme over for konjunkturudsving. Der kan også være stor forskel på selskabernes udbyttepolitik i den samme sektor.

Nyere og mindre selskaber har normalt lavere payout ratio, idet de ofte foretrækker at geninvestere en stor andel af deres indtjening i vækst og udvikling. Ofte tilbyder unge højvækst selskaber ikke dividende overhovedet, men foretrækker at tiltrække investorer, som er mere interesserede i at profitere på stigende aktiekurser.

Hvorfor er udbytteaktier interessante?
Der er flere gode grunde til at fokusere på udbytteaktier som investor. Blandt andet følgende:

*Aktier med høje udbytter klarer sig godt på aktiemarkedet: Det er almindelig kendt, at udbytteselskaber klarer sig godt i bearmarkeder – altså i perioder hvor aktiemarkedet falder. Det skyldes, at en stor del af selskaberne har stabile indtægter og er forholdsvis ufølsomme over for nedture i økonomien. Mere overraskende er det, at udbytteaktier ikke nødvendigvis klarer sig dårligere end det brede aktiemarked i bullmarkeder – altså i perioder hvor aktiemarkedet stiger. En undersøgelse foretaget af den amerikanske kapitalforvalter Fidelity viser således, at i de seneste 10 bullmarkeder har amerikanske udbyttebetalende selskaber i gennemsnit givet 3 procent mere i årligt afkast end de selskaber, der ikke udbetaler udbytte. Fidelity påpeger, at en mulig forklaring kan være af adfærdsmæssig karakter – udbytteaktier har typisk en mindre tendens til at blive overvurderede end de øvrige aktier, som også omfatter vækstaktier.

*Udbytter er en vigtig del af det samlede afkast: En undersøgelse foretaget af de tre professorer Elroy, Dimson og Marsh på London Business School viser, at en investor, der gik ind på det amerikanske aktiemarked i 1900 med et givent beløb, ved udgangen af 2010 ville have fået et årligt afkast på 5 procent i form af kursstigninger. Hvis han løbende havde geninvesteret de årlige udbyttebetalinger, ville det årlige afkast imidlertid beløbe sig til 9,4 procent. De tre professorer drager lignende konklusioner for alle andre undersøgte aktiemarkeder rundt om på kloden.

*Udbytteaktier har lavere risiko: Historisk set har udbytteaktier haft en lavere risiko end aktier, der ikke betaler udbytter. De har væsentligt lavere kursudsving og falder mindre i bearmarkeder.

Hvilke investorer bør investere i udbytteaktier?
Det er relevant for alle langsigtede investorer at have udbytteaktier som en del af porteføljen, da aktivklassen på lang sigt er attraktiv både med hensyn til afkast og risiko.

Hvilke udbytteaktier skal jeg gå efter som investor?
Du skal ikke gå entydigt efter de aktier, der udbetaler de højeste procentvise udbytter (dividend yields). Den amerikanske kapitalforvalter Wellington Management har i en undersøgelse af amerikanske aktier fra perioden 1929 til 2012 inddelt de udbyttebetalende aktier i fem grupper. De to grupper med de højeste dividend yields klarede sig bedst i forhold til aktieindekset S&P 500. Men det var faktisk gruppen med de næsthøjeste yields, der klarede sig allerbedst, idet aktierne her slog indekset i otte ud af de ni perioder, som Wellington Management inddelte den samlede periode i.

Udbytteaktierne i gruppen med de næsthøjeste udbytter slog altså det brede aktiemarked 89,8 procent af tiden. Gruppen med de højeste dividend yields formåede kun at slå det brede aktiemarked 2/3 af tiden.
  
Dette er måske overraskende ved første øjekast, idet evnen til at udbetale generøse udbytter kan være et tegn på en sund forretning. Men en grund til, at den femtedel af selskaberne med de næsthøjeste dividend yields klarer sig bedst, er, at selskaberne med de højeste yields ikke altid kan holde de høje niveauer. En høj dividend yield betyder, at selskabet bruger en stor del af årets indtjening på udbytter, hvilket i sagens natur betyder, at selskabet har færre penge til at investere i selskabets fremtidige vækst. Og hvis dividend yield er meget høj, kan den også være svær at fastholde, hvis selskabet i oplever et betydeligt fald i indtjeningen.

Hvad er de fremtidige perspektiver for udbytteaktier?
I en verden, hvor obligationsrenterne er lave, kan udbytteaktier meget vel få stigende opmærksomhed fra langsigtede investorer – både private og institutionelle.

Efterspørgslen understøttes også af den demografiske udvikling. Den såkaldte baby boomer-generation er på vej på pension i de rige lande i den vestlige verden, og ifølge FN vil den globale befolkning af pensionister vokse fra 800 millioner i 2011 til 2 milliarder i 2050 – og netop pensionister er særligt interesserede i værdipapirer, der giver en løbende indtægt – en rolle, som obligationer har indtaget før i tiden.

Udbytteaktier er groft sagt en mulighed for at få en løbende betalingsstrøm som investor på samme måde som med obligationer, men i et lavrentemiljø med lave obligationsrenter tilbyder udbytteraktier et højere løbende forventet afkast, dog også med en højere risiko.

Kommentarer