• OMX Copenhagen 20 CAP 1.184,02 0,38%
  • OMX Helsinki 25 4.071,78 0,46%
  • OMX Stockholm 30 Index 1.661,64 0,89%
  • OSEBX Benchmark Index 793,06 0,71%
  • OMX Nordic 40 1.651,61 0,71%

Indeks by 

Indeks Dag I år
DAX 30 13.026,32 +0,28% +13,46%
CAC 40 5.374,86 +0,12% +10,54%
NASDAQ 100 4.804,00 Lukket +3,92%
OMX Stockholm 30 Index 1.661,64 +0,89% +9,52%
OMX Copenhagen 20 CAP 1.184,02 +0,38% +16,12%
OMX Helsinki 25 4.071,78 +0,46% +10,64%
OSEBX Benchmark Index 793,06 +0,71% +15,97%

Realtid +15 min.

Valuta

Indeks Dag I år
EUR/DKK 7,44383 +0,00% +0,009
SEK/DKK 0,77266 +0,04% -0,004
NOK/DKK 0,79072 +0,05% -0,034
USD/DKK 6,30565 +0,26% -0,743
GBP/DKK 8,28584 +0,15% -0,406
CHF/DKK 6,42078 -0,36% -0,510
JPY/DKK 0,05562 -0,44% -0,005
“Helt generelt er der forskel på den måde, som kvinder og mænd investerer på, og på længere sigt kan det forventes at give et bedre afkast til kvinder, blandt andet fordi de handler mindre og dermed har færre omkostninger,” siger Marlene Nørgaard.

Mænd handler meget, kvinder handler klogt

Af Louise Jebsen
Publiceret

Kvinders tilgang til aktieinvestering adskiller sig fra mænds og kan på sigt give ekstra afkast på bundlinjen.

Investering i aktier – ja tak. Sådan vil det fremover lyde fra flere og flere kvinder. Hvor det historisk set har været mænd, der har siddet på de fleste aktieinvesteringer, begynder kvinder i stadig større omfang at interessere sig for investeringer og kaste sig ud i aktiekøb. Det mærker Marlene Nørgaard, som er ny Global Head of Private Wealth Management i Danske Bank, og hun forventer, at tendensen blot vil forsætte. Som kvinde er der samtidig grund til at være optimistisk omkring aktieinvestering, fastslår hun.
 
“Helt generelt er der forskel på den måde, som kvinder og mænd investerer på, og på længere sigt kan det forventes at give et bedre afkast til kvinder, blandt andet fordi de handler mindre og dermed har færre omkostninger,” siger Marlene Nørgaard, der gennem hele sit arbejdsliv har interesseret sig for forskellen mellem kønnenes tilgang til investering.
 
Mænd er mere risikovillige
Data for Danske Bank-kunder på tværs af Norden viser, at mænd handler aktier og aktiebaserede fonde markant oftere end kvinder. Desuden er såkaldte certifikater, hvor det er muligt at geare sin investering via lånte penge, langt mere populære hos mandlige end hos kvindelige investeringskunder. Det overrasker ikke Marlene Nørgaard.
 
“Mænd er generelt set mere risikovillige og mere impulsive end kvinder, og den forskel ses altså ret tydeligt, når det gælder handel med aktier, ” siger Marlene Nørgaard og fortsætter:
 
“Mænd har en langt større tendens til at handle mere kortsigtet og foretage mange handler. Desuden har mænd større tendens til at handle de mere risikobetonede aktier såsom aktier i mindre selskaber eller mere konjunkturfølsomme selskaber”.
 
Modsat vurderer Marlene Nørgaard, at kvinder i højere grad end mænd holder sig til store velrenommerede selskaber og til selskaber, hvor de forstår virksomheden bag aktien og dermed også deres produkter. Hun understreger dog, at der er tale om generelle betragtninger, hvor der selvfølgelig er masser af undtagelser.
 
Marlene Nørgaard peger på, at mænd ifølge mange undersøgelser generelt har større tiltro til egne evner end kvinder, og at det kan være forklaringen på, at mænd i højere grad end kvinder forsøger at slå markedet ved at handle ofte og købe op i mindre samt mere risikobetonede selskaber.
 
Kvinder har størst succes
Selv om mænd generelt har størst tro på egne evner, har kvinder faktisk størst succes med aktiehandel. Det var i hvert fald konklusionen i en dansk undersøgelse fra 2012 foretaget af den danske bank og realkreditudbyder Nykredit med handelsdata trukket fra VP Securities, der indeholder al data på værdipapirhandel i Danmark. Her viste det sig, at i opgangstider, hvor aktiemarkedet buldrer af sted, vinder mænd på deres mere risikobetonede tilgang. Til gengæld vinder kvinderne på den lange bane målt på afkast, når man tæller både opgangs- og nedgangsperioderne med og trækker handelsomkostninger fra.
 
“Kvinders tilgang med at købe aktier, som de gennemsnitligt ligger inde med i porteføljen i længere tid end mændene, betaler sig som hovedregel på den lange bane. Det kan koste dyrt i kurtage at handle ofte, og desuden er det særdeles svært at ramme toppe og bunde i aktiemarkedet. Forsøger man, kan det i sidste ende meget vel give tab frem for gevinst,” siger Marlene Nørgaard.
 
Når man ser på mænds og kvinders handelsadfærd på tværs af Norden, er det nærliggende at antage, at konklusionen fra den danske undersøgelse også gælder for de øvrige nordiske lande. Og Marlene Nørgaard peger på endnu et aspekt, der har indflydelse på kvinders succes på aktiemarkedet.
 
“Min erfaring er, at kvinder i høj grad investerer i selskaber, som har en løbende og stabil efterspørgsel, er defensive og ofte med en stabil udbyttebetaling. Selskaber, som ikke nødvendigvis skal være banebrydende hvert år. Og det har vist sig at være en god langsigtet investeringsstrategi,” lyder det fra den globale chef for Private Wealth Management.
 
Kvinder vinder frem økonomisk
Kvinderne halter dog stadig markant bagud, når det gælder den samlede kapital placeret i aktier og aktiebaserede fonde – og det kan i sidste ende koste dyrt på det samlede afkast af deres investeringer, understreger Marlene Nørgaard.
 
“Når kvinder alt i alt placerer en markant mindre del af formuen i aktier, som historisk set har givet det højeste afkast, så vil kvinderne i sidste ende stå tilbage som taberne målt i forhold til mændene, selv om de isoleret set håndterer aktieandelen af deres investereringer godt,” forklarer hun.

Men det kan være ved at ændre sig. Ikke alene har Marlene Nørgaard mærket en markant stigning i interessen for aktieinvesteringer blandt kvinder gennem de senere år. Kvinder vinder også mere og mere frem rent økonomisk i forhold til mænd. Flere kvinder tjener mere, og ser man på andelen af husstande, hvor kvinden tjener mest, er der en stærk opadgående tendens.
 
Tal fra Danske Bank viser, at mens det i 1985 i Danmark kun var 14 pct. af alle husstande, hvor kvinden tjente mest, så var det tal steget til 31 pct. i 2012.
 
“Tendensen peger på, at om 5-10 år vil kvinden tjene mest i halvdelen af alle husstande. Tiden, hvor kvinden skulle leve af mandens pension, er forbi, og vi vil se et markant skifte i kvinders interesse for investering – og det gælder hele Norden,” siger Marlene Nørgaard.
 
På verdensplan er antallet af kvindelige milliardærer også i rivende udvikling. Tal fra konsulenthuset UBS viser, at antallet af kvindelige milliardærer på verdensplan er vokset med 6,6 pct. det seneste årti. I samme periode er antallet af mandlige milliardærer kun vokset med 5,2 pct. De fleste kvindelige milliardærer kommer fra Europa og Asien.
 
“Selv om der alt i alt er langt flere mandlige milliardærer end kvindelige, viser vækstraten, at kvinderne haler ind på mændene,” siger Marlene Nørgaard.
 
Mere fokus på værdier
Det er en udvikling, som den internationale finansverden er opmærksom på. For når der bliver flere kvindelige velhavere, bliver der også flere forretningsmuligheder.
 
Ifølge Marlene Nørgaard er der derfor også en international tendens i gang, hvor banker og finanshuse lægger arbejdsgange om for at tiltrække og fastholde det stigende antal af kvindelige velhavere.
 
“Bankerne og de finansielle institutioner er inde i lidt af en omstillingsproces. Historisk set har man været meget produkt- og transaktionsorienteret. Men nu ser vi en tendens mod, at man fokuserer mere på værdier,” siger Marlene Nørgaard.
 
“Ansvarlig investering, som blandt andet dækker ansvarlig forretningsførelse i forhold til sociale forhold og miljø, betyder generelt set mere for kvinder end for mænd. Og hvis bankerne vil tiltrække og fastholde de velhavende kvinder, må de appellere til dem,” tilføjer hun.
 
Når det gælder de helt unge kunder i Danske Bank Private Banking, 18-32 år, står det allerede lige mellem kvinder og mænd målt på omfanget af investeringer.
 
“Her er det fifty fifty mellem mænd og kvinder. Det skifte er sket inden for de seneste fem år, og det tegner en tendens fremadrettet med, at mænd og kvinder kommer til at stå mere lige på investeringsmarkedet,” lyder det fra Marlene Nørgaard.
 

Kommentarer