• OMX Copenhagen 20 CAP 1.183,77 0,36%
  • OMX Helsinki 25 4.075,78 0,56%
  • OMX Stockholm 30 Index 1.660,38 0,81%
  • OSEBX Benchmark Index 792,19 0,60%
  • OMX Nordic 40 1.652,43 0,76%

Indeks by 

Indeks Dag I år
DAX 30 13.046,44 +0,43% +13,63%
CAC 40 5.382,24 +0,26% +10,69%
NASDAQ 100 4.804,00 Lukket +3,92%
OMX Stockholm 30 Index 1.660,38 +0,81% +9,44%
OMX Copenhagen 20 CAP 1.183,77 +0,36% +16,10%
OMX Helsinki 25 4.075,78 +0,56% +10,75%
OSEBX Benchmark Index 792,19 +0,60% +15,84%

Realtid +15 min.

Valuta

Indeks Dag I år
EUR/DKK 7,44376 +0,00% +0,009
SEK/DKK 0,77331 +0,12% -0,003
NOK/DKK 0,79014 -0,03% -0,035
USD/DKK 6,30543 +0,26% -0,743
GBP/DKK 8,27931 +0,07% -0,413
CHF/DKK 6,43012 -0,22% -0,501
JPY/DKK 0,05564 -0,41% -0,005
Blogs > Tine Choi

Nu skal du give din portefølje et risikotjek

Publiceret
Opinion Author

Tine Choi

Chefstrateg i Danske Bank med hovedansvar for at fastsætte og formidle Danske Banks syn på de finansielle markeder.

Danske Bank

Chefstrateg Tine Choi ser nærmere på fremgangen på de globale aktiemarkeder, herunder udviklingen i emerging markets.

De vestlige økonomier har med god grund trukket de største overskrifter indtil videre i 2017. Årets første måneder har budt på en lind strøm af solide amerikanske og europæiske nøgletal, positive regnskaber, kommende valg i blandt andet Frankrig og Holland, intens fokus på præsident Donald Trumps gøren og laden og sidst, men ikke mindst fokus på den amerikanske centralbank, Fed. Efter en tale fra centralbankdirektør Janet Yellen i fredags forventer Danske Bank nu tre renteforhøjelser i USA i år.
 
Det er helt normalt, at finansmarkederne i perioder drives af forskellige temaer, og at det positive makromiljø pt. dominerer, men man skal passe på, at man ikke bliver fartblind. Gør man det, risikerer man en grim opvågning, hvis markedet pludselig vender. Som investor er det derfor vigtigt at sprede sine investeringer i forskellige aktiver og inden for forskellige aktivklasser, og at man er tro mod sin investeringsstrategi.
 
Rebalancér hvis du har for mange eller for få aktier
Når aktiemarkedet kører derudaf, som det har været tilfældet siden årets start, vil mange formentlig opleve, at aktieandelen i porteføljen er blevet for høj. Det er skønt med mange aktier, når aktiekurserne går op, men en for høj aktieandel i forhold til ens risikoprofil giver også et større potentiale for tab. Hvis man omvendt startede året med for få aktier, vil man formentlig være lettere skuffet over afkastet år til dato.
 
Derfor er det vigtigt at rebalancere porteføljen og få styr på risikoen. Ligger man mere end 5 procentpoint væk fra vores aktuelle anbefaling om at være 10 procentpoint overvægtet i aktier (dvs. at vi pt. anbefaler investorer med middel risiko og mellem tidshorisont at have 45 pct. af porteføljen investeret i aktier), så bør den enkelte investor købe eller sælge, så fordelingen mellem aktier og obligationer passer. Man kan også overveje, om man har den rette risikoprofil. Det er vigtigt at være bevidst om den risiko, man har i sin portefølje, for når markedet falder, så gør det ekstra ondt, hvis man har alt for mange aktier.
 
Når det regner på præsten, drypper det på emerging markets
Mange investorer overser emerging markets i disse tider, hvor væksten er høj i de vestlige økonomier. Vi anbefaler, at man skal have ca. 5 pct. af sin totale portefølje allokeret til aktier fra emerging markets (igen for investorer med middel risiko og mellemlang tidshorisont). Har man det, nyder man godt af, at emerging markets aktiemæssigt er den region, som har klaret sig allerbedst år til dato. Hele 8 pct. har man fået i afkast opgjort i euro. Indtjeningsudsigterne og prisfastsættelsen er understøttende, men samtidig er emerging markets også den mest udsatte region i forhold til Donald Trumps handelspolitik, og vi har derfor en neutral tilgang til emerging markets-aktier. Det ændrer dog ikke på, at man som investor bør have eksponering til emerging markets, da spredningen over regioner, lande og sektorer er lige så vigtig som spredningen mellem forskellige aktivklasser.
 
Brasilien bedst fra start
Emerging markets-landene nyder generelt set godt af det globale opsving, men også på lokalt niveau er der understøttende forhold. Blandt andet gør Kinas og Indiens fokus på reformer landene attraktive. Kina har formået at stabilisere væksten, og er godt på vej til at skabe en mere balanceret vækst, hvor fx privatforbruget spiller en stigende rolle modsat tidligere, hvor eksporten var den store vækstmotor.

Indien er stille og roligt ved at komme sig over landets store pengeombytning i november 2016, hvor en stor del af de udstedte pengesedler blev erklæret ugyldige og skulle ombyttes til nye. Det ramte den økonomiske aktivitet hårdt i et land, hvor kontanter er det altdominerende betalingsmiddel. Set i lyset af de kommende amerikanske renteforhøjelser kan Indien samtidig glæde sig over, at landets økonomi fundamentalt set i dag er i bedre form, end da den amerikanske centralbank første gang begyndte at flage en gradvis nedtrapning af den lempelige amerikanske pengepolitik.

Samtidig er Brasilien langsomt ved at kravle ud af den værste recession i mands minde. Inflationen er aftagende, og centralbanken er i fuld gang med at nedsætte styringsrenten til gavn for den økonomiske aktivitet og den brasilianske valuta, som er styrket med ca. 3,5 pct. over for såvel euro som dollar. Landets aktiemarked nyder også godt af stabiliseringen i råvarepriserne, og er med et afkast år til dato på ca. 15 pct. (målt i euro) den absolutte højdespringer blandt de store emerging markets-lande.
 
For de nysgerrige: kort om Kina og planerne for 2017
Den kinesiske premierminister Li skød i går Folkekongressen i gang med målene for 2017. Li definerede Kinas vækstmål således: “6,5 percent approximately, however in practice, we will strive for better”. Det peger mod en accept af, at væksten er strukturelt aftagende i Kina sammenlignet med sidste års målsætning på 6,5-7,0 pct. Det er helt forventeligt givet det udviklingsniveau, Kina trods alt har nået og de reformer, som landet er i fuld gang med.

Regeringens fokus er fortsat på reformer. Kina ønsker at styrke den indenlandske efterspørgsel og det potentiale, der ligger for at sikre fremtidig selvbærende vækst. Samtidig er der blandt andet fokus på reformer for statsejede virksomheder, som skal nedbringe overkapaciteten i stål- og kulsektoren og lukke zombier, dvs. hensygnende statsejede virksomheder, der ikke er rentable. Endelig er regeringen opmærksom på den risiko, som den eksplosive kreditvækst udgør, og regeringen forventer en pengemængdevækst på 12 pct., hvilket er 1 pct. lavere end i 2016. Det afspejler, at man ønsker at få styr på kreditvæksten, hvilket også blev understreget af udmeldingen om, at pengepolitikken vil være neutral.

Kommentarer