• OMX Copenhagen 20 CAP 1.184,96 0,11%
  • OMX Helsinki 25 4.043,67 -0,12%
  • OMX Stockholm 30 Index 1.637,63 -0,04%
  • OSEBX Benchmark Index 789,78 -0,14%
  • OMX Nordic 40 1.640,29 -0,05%

Indeks by 

Indeks Dag I år
DAX 30 12.992,41 -0,09% +13,16%
CAC 40 5.369,78 +0,13% +10,44%
NASDAQ 100 4.804,00 Lukket +3,92%
OMX Stockholm 30 Index 1.637,63 -0,04% +7,94%
OMX Copenhagen 20 CAP 1.184,96 +0,11% +16,21%
OMX Helsinki 25 4.043,67 -0,12% +9,88%
OSEBX Benchmark Index 789,78 -0,14% +15,49%

Realtid +15 min.

Valuta

Indeks Dag I år
EUR/DKK 7,44388 -0,00% +0,009
SEK/DKK 0,77769 -0,14% +0,001
NOK/DKK 0,79807 -0,15% -0,027
USD/DKK 6,32817 +0,35% -0,720
GBP/DKK 8,38973 +0,27% -0,302
CHF/DKK 6,47004 +0,05% -0,461
JPY/DKK 0,05641 +0,18% -0,004
Blogs > Olga Karakozova
Olga Karakozova er porteføljerådgiver for Danske Invest og ansvarlig for blandt andet Rusland-strategien.  

Ruslands nye æra

Publiceret
Opinion Author

Olga Karakozova

Olga Karakozova er porteføljerådgiver for Danske Invest indenfor russiske aktier og sidder i det Østeuropæiske aktieteam. I Danske Invest er Olga Karakozova ansvarlig for Rusland-strategien og følger udviklingen i landet tæt.

Danske Capital

Rusland-ekspert Olga Karakozova forklarer, hvordan landet er i gang med at tilpasse sig en ny virkelighed.

Mens der ikke er udsigt til, at sanktionerne fra EU og USA og Ruslands modsanktioner vil blive bragt til ophør i nær fremtid, blomstrer den indenlandske produktion inden for visse områder af den russiske økonomi. Rusland er i færd med at tilpasse sig en ny virkelighed med sanktioner, meget lave oliepriser og en stærk svækket valuta.

Vi ser spæde tegn på, at dele af den russiske økonomi er i bedring. Nylige data viser, at nominallønningerne i Rusland er holdt op med at stige, og der er tegn på, at befolkningen er blevet mere tilbøjelig til at spare op i rubler, købe ind lokalt i rubler og udarbejde mere præcise privatøkonomiske budgetter.

Vi vurderer, at dette skift i økonomien er afgørende for de lokale virksomheder. De nyder godt af det fald, der har været i importen, efter at Rusland indførte modsanktioner i kølvandet på de internationale sanktioner fra EU og USA, der blev indført i 2014.

Opsvinget i den indenlandske produktion som reaktion på modsanktionernes delvise forbud mod import af fødevarer har understøttet industriproduktionen, og en række sektorer kan nu fremvise positive tal på bundlinjen, skønt privatforbruget stadig halter. Faldende inflation forventes dog at understøtte et stigende privatforbruget fremadrettet. Inflationen faldt til 7 pct. i april i år fra 12,9 pct. i december 2015. Den lavere inflation burde gøre det muligt for den russiske centralbank at sænke renterne og dermed opfordre russerne til at forbruge mere og virksomhederne til omsider at investere deres akkumulerede overskud.

Også Ruslands udlandsgæld er relativ sund, hvilket til dels skyldes rublens værdiforringelse, som har bidraget til at dække det store underskud på statsbudgettet, som faldet i olieprisen ellers ville have efterladt. På grund af EU's og USA's sanktioner har russiske udstedere ikke haft adgang til eksterne markeder siden begyndelsen af 2014, hvilket har tvunget dem til at nedbringe gældsniveauet betydeligt. Landets udlandsgæld er faldet til 516 milliarder dollar fra 730 milliarder dollar i begyndelsen af 2014.

Importen falder
EU-sanktionerne blev i første omgang indført for ét år den 31. juli 2014 som svar på Ruslands aktiviteter i det østlige Ukraine. I december 2015 forlængede EU's ministerråd sanktionerne mod Rusland frem til 31. juli 2016. Sanktionerne afskærer blandt andet russiske selskaber og banker adgangen til lån, og en række politikere og militærfolk har fået indefrosset deres penge i europæiske banker og er blevet nægtet indrejse i EU. Forhandlinger med Rusland om visumliberalisering og en række møder og forhandlinger er blevet aflyst, herunder forhandlingerne om Ruslands medlemskab af OECD og Det Internationale Energiagentur (IEA). USA har pålagt Rusland lignende sanktioner, som dem EU har pålagt landet.

Som svar på sanktionerne har Rusland forbudt import af friske fødevareprodukter fra mange vestlige lande i 2014, ligesom landet har lanceret en række programmer for importsubstitution med det formål at fremme den indenlandske produktion og dermed forøge forbrugernes udvalg af varer. Programmerne har allerede understøttet lokale industrier og private forbrugere i at gå over til indenlandske varer og serviceydelser, og importen i Rusland er faldet med 36 pct. alene sidste år.

Dette gælder for eksempel fremstillings- og landbrugssektorerne, som begge vokser drevet af den igangværende importsubstitution. Fødevareproduktionen og den kemiske produktion fortsætter også med at stige, i takt med at Ruslands modtræk med hensyn til fødevareimport understøtter udbuddet på hjemmemarkedet. Andre sektorer og industrier kan også meget vel begynde at udvise vækst, eftersom de gradvist kompenserer for faldet i importen.

Landets produktion af kød steg 15 pct. i april sammenlignet med april måned sidste år, mens Ruslands produktion af ost steg 4 pct. i den samme periode. Tilsvarende steg produktionen af tekstiler med 17 pct. i april i forhold til samme måned sidste år, mens produktionen af tæpper er steget med 40 pct. Også farver, kemiske fibre og tungindustrierne så som produktionen af traktorer og lokomotiver er steget kraftigt.

Inden for landbrugssektoren har Rusland ligeledes oplevet et markant fald i importen, mens modsanktionerne omvendt har skadet landbrugsproducenterne i Europa. På trods af landets store dyrkbare arealer importerede Rusland frem til modsanktionerne op til 70 pct. af sine fødevarer. Denne import er blevet mere end halveret til ca. 30 pct.
 
De tydeligste eksempler på importsubstitution er udviklingen i landets import af fjerkræ. Sidste år importerede Rusland kun 9 pct. af landets forbrug af fjerkræ, hvorimod der blev importeret 26 pct. af forbruget i 2013. Tilsvarende tegnede importen af landets forbrug af svinekød sig for 8 pct. sidste år sammenlignet med 22 pct. i 2014, og kun 6 pct. af Ruslands forbrug af ost blev importeret sidste år imod 31 pct. før modsanktionerne.
 
Ruslands arbejdskraftomkostninger er lavere end Kinas
Den russiske regering har yderligere tilskyndet til øget indenlandsk produktion via tiltag som indførelsen af lav eller ingen udbytteskat, regionale udviklingsprogrammer og rentesubsidier. Ruslands devaluering af rublen betyder, at de russiske selskaber opererer med et meget konkurrencedygtigt omkostningsniveau, og eftersom rublens værdi over for dollaren er halveret, er omkostningerne til arbejdskraft i dag lavere i Rusland end i Kina.
 
Det er dog ikke sandsynligt, at det lave omkostningsniveau kommer til at tiltrække produktion fra internationale selskaber, idet økonomien, infrastrukturen og forsyningskæden stadig står over for store udfordringer. Men niveauet har gjort, at eksempelvis Ruslands andenstørste producent af kød og sukker, Rusagro, er i gang med at planlægge opstart af eksport af svinekød til Kina i 2018. Landets største producent af fjerkræ, Cherkizovo, er allerede startet med at eksportere til Mellemøsten.

Fokus på elektroniske betalingsformer og kolonialvarer
Som kapitalforvaltere holder vi især øje med selskaber med eksponering mod forbruget på hjemmemarkedet så som IT, forbrugsgoder og finans. Disse sektorer kan meget vel komme til at nyde godt af det øgede økonomiske momentum og lavere inflation og renter i andet halvår af 2016.

Sektorer eksponeret mod det indenlandske forbrug kan også forventes at nyde godt af den vækst, som er drevet af en meget lav penetration af mange varer og serviceydelser i Rusland. I og med at Rusland tilhører de nye markeder – emerging markets – ligger graden af penetration af mange varer og serviceydelser i Rusland langt under niveauet i de vestlige økonomier. Penetrationen er dog stigende, men vil i mange tilfælde tage flere år, før den når op på niveauer, der kan sammenlignes med niveauerne i Vesten.

Et godt eksempel på dette er, at Ruslands økonomi stadig er ekstremt kontantbaseret. Omkring 80 pct. af alle betalinger i landet foregår i dag kontant. I mange vestlige økonomier finder kun ca. 20 pct. af betalingerne sted kontant. Vi vurderer, at elektroniske betalinger er et område, som nødvendigvis vil opleve høj vækst i fremtiden.

Et andet område, som vi forventer vil opleve høj vækst i fremtiden, er fødevaredetailhandel.  Markedet for kolonialvarer i Rusland er meget fragmenteret, og den gamle detailforretning baseret på lokale åbne markeder og små kiosker tegner sig stadig for en stor del af markedet. Det billede er dog ved at ændre sig til fordel for mere moderne supermarkeder og storcentre.

Hvis vi sammenligner Rusland med Tyskland og Storbritannien, er værdien af landenes samlede marked for kolonialvarer nogenlunde det samme, men hvor moderne udsalgssteder for disse varer tegner sig for 90 pct. i Tyskland og Storbritannien, tegner de sig kun for 64 pct. i Rusland. Det tal var meget lavere for blot få år siden, og vi vurderer, at de russiske detailhandlere er sikret vækst i en lang række år fremover, efterhånden som billedet ændrer sig.

Lang udsigt til ophør af sanktioner
Et ophør af sanktionerne fra alle parters side ser ikke ud til at være inden for rækkevidde i den nærmeste fremtid. Ruslands premierminister Dmitry Medvedev har for nyligt bedt sine ministre om at lave udkast til forslag om at forlænge landets forbud mod fødevareimport til slutningen af 2017. Det baner vejen for, at russiske landbrugsproducenter kan foretage langsigtede investeringer, lød det fra Moskva.

Premierministeren sagde, at modsanktionerne vil støtte de russiske landbrugsvirksomheder og hjælpe dem med at imødekomme de russiske forbrugeres behov uden leverancerne fra Europa. Tysklands kansler Angela Merkel sagde også for nyligt, at det var for tidligt at tale om at ophæve sanktionerne mod Rusland. Alt imens sanktionerne fortsætter, ser det ud til, at den russiske økonomi fortsætter sin forvandling på godt og ondt.

I Danske Invest er vi i øjeblikket undervægtet på emerging markets i vores balancerede portefølje.

Kommentarer